icn
icn
icn
img

Умови договору

Між Клієнтом, чиї дані вказані в комерційній пропозиції або формі клієнта (далі: « Клієнт» ), та RichiDay , компанією з реєстраційним номером 516147261, розташованою за адресою: бульвар Хагістадрут, 185, Хайфа, Ізраїль , та/або її представники (далі: « Компанія» та/або «SBitsoft »);

Оскільки:

  • Замовник зацікавлений в отриманні різноманітних послуг від Компанії у своїй сфері компетенції відповідно до умов цієї угоди;
  • Компанія зацікавлена в наданні різноманітних послуг у своїй сфері компетенції Клієнту, як незалежному підряднику, без наявності будь-яких трудових відносин між сторонами, відповідно до положень та умов, викладених у цьому Угода;
  • Умови є додатком до комерційної пропозиції, затвердженої Замовником (далі: «Ценрова пропозиція»);
  • Підписом Замовника на Пропозиції або його письмовим схваленням Замовник погоджується з умовами цього договору, який разом із Пропозицією надалі іменується «Договір»;
  • Компанія надаватиме послуги Замовнику відповідно до умов, визначених Договором.

Отже, між сторонами було домовлено, заявлено та обумовлено наступне:

1. Вступ і тлумачення

1.1. Вступ до цього договору, включаючи згоди та заяви сторін у ньому та додатки до нього, є його невід’ємною частиною та зобов’язують сторони, як і решта його умов.

1.1. Назви розділів у цій угоді призначені лише для зручності та не повинні надавати жодного значення для тлумачення угоди та/або будь-яких її розділів та/або їх змісту.

1.2. Інструкції цих договірних умов слід розглядати як такі, що доповнюють і доповнюють одна одну.

1.3. У разі будь-якої невідповідності, розбіжності, двозначності тощо між інструкціями умов договору та інструкціями будь-яких додатків до нього, включаючи форму замовлення/цінову пропозицію/пропозицію додатка, інструкції умов договору матимуть переважну силу, а інструкція додатку тлумачиться відповідно до інструкцій умов договору.

1.4. Ця угода набуде чинності та стане обов’язковою угодою між замовником і Компанією після підписання замовником цінової пропозиції.

2. Суть Договору

2.1. Клієнт цим укладає договір з Компанією, і Компанія приймає це зобов’язання та надання послуг клієнту відповідно до умов інструкцій угоди.

2.2. Компанія надаватиме замовнику різноманітні послуги у своїй сфері компетенції, як описано у формі специфікації, затвердженій замовником і доданій до цінової пропозиції (далі: «Специфікація» та/або «Послуги» відповідно) як незалежну послугу. постачальника послуг і діятиме відповідним чином згідно зі своїм найкращим професійним судженням.

2.3. Усі права на дані та інформацію, передані клієнтом та/або будь-ким від його імені Компанії, не порушують жодних прав третіх осіб. Усі права на всю вищезазначену інформацію належать клієнту, і він має право передавати її Компанії без будь-яких порушень з його боку та/або з боку будь-якої третьої сторони.

3. Декларації клієнтів

Замовник заявляє та зобов'язується перед Компанією наступне:

3.1. Відсутність юридичних чи договірних перешкод для укладення та виконання зобов’язань за цією Угодою.

3.2. Що він переглянув Специфікацію та визнав її відповідною для своїх потреб і цим відмовляється від будь-яких претензій щодо невідповідності та/або будь-якої попередньої презентації, пов’язаної із зазначеною Специфікацією.

3.3. Що він переглянув цінову пропозицію, і вона була ним детально схвалена та різні додатки до неї.

3.4. Що всі вихідні матеріали, передані Клієнтом Компанії з метою надання Послуг, включаючи зображення, відео, документи тощо («Сировинні матеріали»), не порушують жодних прав третіх осіб і що Клієнт володіє всіма правами. використовувати зазначені Сировини та надавати Компанії права на їх використання з метою надання Послуг.

3.5. Що після схвалення детальної Специфікації Клієнт не матиме жодного попиту на додаткові продукти, які не включені до детальної Специфікації, відповідно до положень Розділів 5.3-5.4 Умов Контракту.

3.6. Що він передаватиме Компанії всю інформацію та дані, необхідні для виконання замовлених послуг, лише через прийнятні канали зв’язку, такі як таблиці Google та/або веб-сайт Компанії та/або будь-який інший канал зв’язку, узгоджений у письмовій формі між сторонами. Уточнюється, що передача інформації через несхвалені та письмові канали зв’язку не вважатиметься схваленою та прийнятою, і тому передача інформації через неприйнятні канали не буде зобов’язувати Компанію.

4. Декларації компанії

Компанія заявляє та зобов'язується перед Клієнтом наступне:

4.1. Відсутність юридичних перешкод для укладення нею цієї Угоди та виконання зобов’язань за нею.

4.2. Володіє знаннями, досвідом, знаннями, навичками та робочою силою, необхідними для надання Послуг, як зазначено в Ціновій пропозиції та Специфікації.

4.3. Компанія працюватиме над наданням Послуг, як зазначено в Ціновій пропозиції та Специфікації, відповідно до зобов’язань Замовника, як зазначено в Угоді.

5. Специфікація послуги

5.1. Специфікація послуг і потреби клієнта будуть узгоджені компанією і будуть додані до цінової пропозиції як її невід'ємна частина. У разі звернення замовника з проханням про зустріч у своєму офісі з представником компанії для підготовки детального технічного завдання на відповідний проект або з будь-якою іншою метою (в тому числі для загального ознайомлення з компанією), замовник повинен буде сплатити компанії суму в розмірі 400 шекелів плюс ПДВ, як того вимагає закон, за зустріч, і компанія матиме право відмовитися від цієї виплати на власний розсуд.

5.2. У випадку, якщо після наради щодо специфікації замовник вирішує укласти договір з компанією за угодою про надання послуг, компанія матиме право на власний розсуд зарахувати клієнту витрати на підготовку наради щодо специфікації, як зазначено вище. .

5.3. Після схвалення детальної специфікації сторонами, за будь-які зміни в сервісних продуктах та/або додавання продуктів, які не є частиною детальної специфікації та/або частиною початкової специфікації, якщо детальна специфікація не була зроблена, компанія стягуватиме плату замовник додаткової оплати за умови попереднього повідомлення та письмової згоди замовника.

5.4. Уточнюється, що якщо складено детальну специфікацію, затвердження детальної специфікації скасовує будь-яку іншу попередню специфікацію, включаючи початкову специфікацію серед інших.

5.5. Уточнюється, що детальна специфікація буде включати всі дані, компоненти та продукти, включені в послугу, тому клієнт не матиме претензій щодо продуктів та/або компонентів та/або даних, які не були включені до детальної специфікації.

6. Шляхи обслуговування; Розклади

6.1. Компанія надаватиме клієнту послуги відповідно до одного з наступних детальних шляхів надання послуг, узгоджених між сторонами:

6.1.1 Шлях А

- Перший етап - Після затвердження замовником технічного завдання та перерахування першого платежу в розмірі 30% від загальної вартості, яка була визначена за послуги, компанія починає надавати послуги замовнику.

- Другий етап - Якнайшвидше компанія поставить замовнику 30% продукції, яку вона взяла на себе в рамках специфікації (далі: «первинна продукція»). Протягом 14 днів із дати, коли компанія доставила початкові продукти клієнту, клієнт передасть компанії письмову інформацію про всі дефекти та/або невідповідності (якщо такі були виявлені) у початкових продуктах. Якщо клієнт не передав перелік дефектів або розбіжностей, як зазначено, протягом зазначеного вище періоду часу, вважатиметься, що клієнт схвалив отримання первинних продуктів без будь-яких претензій до них. Під час надання деталей, як зазначено, або впродовж періоду часу для надання деталей, як зазначено вище, клієнт сплатить компанії другий платіж у розмірі 30% від загальної вартості, визначеної для послуг.

- Третій етап - якомога швидше компанія поставить замовнику залишок продукції, яку вона взяла на себе в рамках специфікації (далі: «кінцева продукція»). Протягом 14 днів із дати, коли компанія доставила кінцеву продукцію замовнику, замовник передасть компанії письмову інформацію про всі дефекти та/або невідповідності (якщо такі були виявлені) у кінцевій продукції. Якщо клієнт не передав перелік дефектів або розбіжностей, як зазначено, протягом зазначеного вище періоду часу, вважатиметься, що клієнт схвалив отримання кінцевих продуктів без будь-яких претензій до них. У момент надання деталей, як зазначено, або, як альтернатива, протягом періоду часу для надання деталей, як зазначено вище, клієнт доставить компанії третій платіж у розмірі 40% від загальної вартості, визначеної для послуг.

6.1.2. Шлях Б

- Перший етап - Після затвердження замовником технічного завдання та перерахування першого платежу в розмірі 50% від загальної вартості послуг, визначеної за послуги, компанія починає надавати послуги замовнику.

- Другий етап - якнайшвидше компанія поставить замовнику залишок продукції, яку вона взяла на себе в рамках специфікації (далі: «кінцева продукція»). Протягом 14 днів із дати, коли компанія доставила кінцеву продукцію замовнику, замовник передасть компанії письмову інформацію про всі дефекти та/або невідповідності (якщо такі були виявлені) у кінцевій продукції. Якщо клієнт не передав перелік дефектів або розбіжностей, як зазначено, протягом зазначеного вище періоду часу, вважатиметься, що клієнт схвалив отримання кінцевих продуктів без будь-яких претензій до них. У момент надання деталей, як зазначено, або, як альтернатива, протягом періоду часу для надання деталей, як зазначено вище, клієнт доставить компанії третій платіж у розмірі 50% від загальної вартості, визначеної для послуг.

6.1.3. Шлях C

Тарифікація в залежності від робочого часу

- За кожну фактичну годину роботи компанії замовник сплачує компанії суму, зазначену в ціновій пропозиції, плюс ПДВ, як того вимагає законодавство. Щомісяця компанія надсилає замовнику рахунок на оплату фактично наданих робочих годин за минулий місяць, а замовник зобов’язується сплатити зазначений рахунок протягом 14 днів з дати його отримання.

- Уточнюється, що надання послуг за цим маршрутом здійснюється за умови передоплати замовником компанії в розмірі, який буде узгоджено сторонами до початку надання послуг (з урахуванням, в тому числі, обсяг необхідного робочого часу).

– Уточнюється, що замовник матиме можливість отримати від компанії деталі щодо виконання робочого часу в письмовому запиті. Компанія надасть замовнику деталі виконання робочого часу в розумні терміни.

6.1.4. Шлях D

Придбання пакету годин

- Клієнт придбає у компанії пакет годин, який відповідає орієнтовній кількості необхідних годин обслуговування (як визначено в специфікації). Повна оплата за годинний пакет буде сплачена наперед до початку надання послуг компанією.

- Щомісяця компанія надсилатиме клієнту інформацію про години, що залишилися в попередньо оплаченому пакеті годин.

- Після повного використання годин, придбаних клієнтом, компанія надішле клієнту повідомлення з можливістю придбати додаткові години за використаний пакет.

6.1.5. Шлях Е

Щомісячна плата

- За надання послуг відповідно до специфікації замовник сплачуватиме компанії щомісячний внесок відповідно до місячних годин і тарифу, узгодженого між сторонами.

- Уточнюється, що в разі відхилення від встановленого між сторонами режиму роботи, компанія надішле сповіщення клієнту з можливістю одноразового збільшення щомісячного режиму роботи. З клієнта стягуватиметься плата за збільшені години роботи відповідно до додаткових годин, необхідних для надання послуг, відповідно до тарифу за перевищення годин, узгодженого між сторонами до початку надання послуг.

- Залишок годин утримання, який не було використано протягом календарного місяця, не буде зараховано клієнту в наступному місяці або в будь-який інший час.

6.2 Уточнюється, що терміни доставки продукції від компанії до клієнта залежать від дат, коли клієнт надасть компанії всі дані та/або деталі та/або компоненти та/або документи та/або будь-які інші інформація, що стосується виконання замовлених послуг. Таким чином, у разі затримки в наданні вищезазначеної інформації, затримки внаслідок ненадання необхідної інформації від клієнта до компанії, клієнт не матиме претензій та/або вимог до компанії щодо дат доставки продукти.

6.3 Уточнюється, що маршрути, описані в розділах 6.1.4-6.1.5, базуватимуться на орієнтовній кількості годин обслуговування, встановлених у специфікації та/або в ціновій пропозиції та додатку. Однак замовник усвідомлює, що це лише приблизний показник, і для узгодженої специфікації можуть знадобитися додаткові робочі години, за які з замовника буде стягнуто плату згідно зі ставкою, узгодженою між сторонами (далі: «додаткові години»).

6.3 Враховуючи вищезазначене в розділі 6.2, уточнюється, що після повного використання орієнтовних та/або фіксованих годин обслуговування в специфікації та/або в ціновій пропозиції компанія надішле клієнту повідомлення щодо повного використання години служби. Клієнт матиме можливість придбати додаткові години, і такі додаткові години будуть дійсними, лише якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані обома сторонами.

6.4 Уточнюється, що вибір версії обслуговування, як описано в розділі 6.1 вище, залежить від виключного розсуду компанії та її схвалення.

7. Зміни та/або коригування сервісних продуктів

7.1 Після отримання сервісних продуктів від компанії клієнт підтверджує їх отримання. Якщо від замовника не надійшло жодних претензій щодо невідповідності або дефектів сервісних продуктів протягом зазначеного періоду часу за відповідною доріжкою, і якщо не було зазначено протягом 14 днів з дати доставки кінцевих сервісних продуктів, клієнт вважатимуться такими, що підтверджують характер і якість сервісних продуктів без будь-яких претензій щодо них.

7.2 У разі отримання повідомлення від клієнта щодо змін та/або налаштувань, які необхідно внести в сервісні продукти, компанія перевірить характер необхідних змін та/або налаштувань і якщо вони включені в узгоджену специфікацію між сторонами, компанія якнайшвидше внесе необхідні зміни та/або коригування.

7.3 Зміни та/або коригування в сервісних продуктах, які не включені до специфікації, будуть окремо стягуватися між сторонами відповідно до одного з варіантів надання послуг, згаданих вище. (Надалі: «Зміни»)

7.4 Сторони погоджуються, що зміни та/або коригування, згадані в розділі 7.3, мають бути внесені

8. Спосіб сплати винагороди

8.1. За надання послуг компанією відповідно до специфікації замовник сплачує компанії винагороду відповідно до схеми надання послуг, визначеної сторонами (далі: «Компенсія»).

8.2. Розгляд буде пов’язано зі змінами в індексі споживчих цін, опублікованому Центральним бюро статистики або будь-яким іншим офіційним органом, який його замінює, де базовим індексом для цього питання є індекс, відомий на момент підписання цінової пропозиції покупець.

9. Незастосування відносин роботодавець-працівник

9.1. Сторони уточнюють і погоджують, що їхня участь відбуватиметься в рамках відносин між замовником послуг і незалежним постачальником послуг, а не в рамках звичайних відносин роботодавець-працівник, з усім, що випливає та зобов’язує з цього . Цим компанія заявляє, що вона виконуватиме свої зобов’язання за цією угодою та що між нею та клієнтом у будь-який час протягом надання послуг не існує та не буде будь-яких відносин роботодавець-працівник, і що ця угода або будь-яка з її умов не є встановленням відносин роботодавець-працівник між нею та замовником.

9.2. Цим узгоджено та наголошено, що винагорода за послуги, яку сторони погодили в цій угоді, була визначена з урахуванням того факту, що компанія або особи, які виступають від її імені, жодним чином не вважаються «працівниками» клієнта та для з будь-якою метою та згідно з будь-яким законом, і між ними та клієнтом не буде жодних відносин роботодавець-працівник у будь-який спосіб і з будь-якою метою, і клієнт не матиме додаткових витрат на наймання та/або припинення роботи компанії чи осіб від її імені , включно з будь-якими соціальними умовами (включаючи щорічну відпустку, компенсацію за оздоровлення, національне страхування, премії, вихідну допомогу, фонд навчання, відшкодування витрат на транспортний засіб, добові, витрати на телефон тощо).

10. Термін дії Договору, припинення Договору або його розірвання

10.1 Сторони погодили, що ця угода набуває чинності в день підписання клієнтом цінової пропозиції та діятиме до завершення надання послуг і повної оплати за них (далі: «період дії угоди» ).

10.2 Не применшуючи положення розділу 13.1 нижче, після закінчення терміну дії угоди компанія припинить надання будь-яких послуг клієнту, якщо тільки клієнт не придбає послугу в компанії на умовах, узгоджених між сторонами. .

10.3 Погоджено, що в будь-якому випадку розірвання угоди - з будь-якої причини - клієнт зобов'язується перерахувати компанії залишок компенсації, яка ще не була сплачена, плюс ПДВ, як того вимагає законодавство, не пізніше 14 днів після закінчення заручин.

10.4 Будь-яка сторона цієї угоди має право розірвати цю угоду в будь-який час, надіславши попереднє письмове повідомлення іншій стороні, у разі настання однієї (або кількох) із наведених нижче подій і відповідно до дат, зазначених нижче:

10.4.1 У випадку, якщо замовник використав повний проектний час згідно з його замовленням і погодженням з компанією, а також після того, як компанія запропонувала замовнику придбати додаткові години, а замовник відмовився та/або не дав своєї згоди протягом Через 14 днів з дати вищезазначеного підходу компанії компанія має право анулювати цю угоду після попереднього повідомлення клієнта та можливості виправити його невиконання протягом 7 днів з дня повідомлення від компанії. У будь-якому випадку компанія в першу чергу має право скасувати цю угоду, і за цих обставин застосовуються положення розділу 10.3 угоди.

10.4.2. У разі, якщо сторона цього договору порушила положення цього договору, і це порушення не було усунуто протягом 14 днів з моменту отримання письмової вимоги іншої сторони про усунення порушення.

10.4.3. Було подано запит про тимчасове та/або остаточне розірвання сторони цього договору та/або про скликання активів сторони цього договору або їх частини та/або про призначення тимчасового чи постійного керуючого стороною до цієї угоди та/або для призначення тимчасового та/або постійного розпорядника активів для сторони цієї угоди та/або для призначення спеціального керуючого для сторони цієї угоди та/або переговори були проведені для домовленості про користь кредиторів сторони за цією угодою або обговорення такої домовленості, якщо вимога чи переговори не були скасовані, видалені чи зупинені, залежно від обставин, протягом 60 днів або на дату першого слухання в наявність сторони цієї угоди, залежно від того, що настане раніше.

10.4.4. Було накладено судову заборону на більшу частину активів сторони цієї угоди та/або виконавче провадження було розпочато щодо більшості її активів, і вони не були скасовані протягом 60 днів із дати їх накладення чи ініціювання, залежно від обставин, або в дату першого слухання в процедурі в присутності сторони цієї угоди, залежно від того, що відбудеться раніше.

10.4.5. Якщо ця угода скасовується компанією до її завершення з причин, описаних у розділі 10.4 вище, клієнт сплатить компанії не пізніше семи днів із дати повідомлення про розірвання, усі платежі, які він повинен їй на той момент, і компанія негайно припинить надання будь-яких послуг клієнту».

11. Права інтелектуальної власності

11.1 Якщо інше не домовлено між компанією та клієнтом, усі права інтелектуальної власності на сервісні продукти для клієнта належатимуть виключно клієнту за умови повної оплати послуг, як зазначено в цій угоді.

11.2 Уточнюється, що розділ 11.1 вище не поширюється на сервісні продукти, які надаються як послуги з завершення та/або допоміжні послуги (далі: «послуги з завершення») до послуги з оренди продукції компанії, коли всі права інтелектуальної власності на продукти компанії та послуги з завершення належатиме лише компанії, і клієнт не матиме права на ці продукти.

11.3 Компанія зобов’язується не передавати та/або будь-яким чином використовувати інформацію, яку клієнт передасть компанії у зв’язку з наданням послуг, за винятком випадків, описаних у цій угоді, без попереднього письмового дозволу клієнта.

11.4 Незважаючи на положення цього розділу 10, клієнт погоджується та підтверджує, що компанія матиме право публікувати деталі про сервісні продукти згідно з цією угодою, не розкриваючи особисті дані клієнта.

11.5 Клієнт також підтверджує, що компанія матиме право відображати у своїх різних рекламних оголошеннях ім’я клієнта та характер послуг, які йому надаються з метою реклами та маркетингу компанії.

12. Відповідальність

12.1. Компанія зобов’язується надати замовнику гарантію на виправлення помилок, які будуть виявлені у результатах обслуговування згідно з цією угодою, протягом п’яти (5) місяців із дати надання замовнику кінцевих результатів обслуговування.

12.2. Уточнюється, що вищевказане в пункті 12.1 вірно лише для помилок, які виявляються у вихідних даних служби та є похідними та пов’язані лише з оригінальною специфікацією. Компанія не несе відповідальності за помилки, які не є результатом результатів служби та/або оригінальної специфікації.

12.3. Цим уточнюється, що компанія не несе відповідальності перед клієнтом та/або будь-ким від його імені, включаючи пов’язану сторону та/або дочірню компанію та/або будь-кого від їх імені, за непрямі, непрямі та спеціальні збитки, включаючи втрату доходу або втрату прибутку та/або шкоду репутації та/або доброї волі.

12.4. Крім того, погоджується, що компанія не нестиме жодних прямих та/або непрямих збитків, спричинених незаконною діяльністю замовника та/або його бізнесу та/або через претензії третіх сторін щодо сировини.

12.5. Не применшуючи загальності вищевикладеного, між сторонами погоджено, що грошова компенсація, яка виплачується клієнту, не повинна перевищувати суму винагороди, сплаченої компанії за надані послуги, відповідно до якої при розрахунку вищезазначеної винагороди суми, сплачені за допоміжні послуги, не пов'язані з послугами розробки, що надаються замовнику за цим договором, не враховуються.

12.6. Клієнт звільняє компанію від зобов'язання виплатити збитки або компенсацію в сумі, що перевищує цей ліміт.

12.7. Щоб уникнути сумнівів, у цьому документі пояснюється, що те, що зазначено в пункті 11.3 вище, має на меті встановити обмеження відповідальності за збиток і не повинно тлумачитися так, ніби воно визначає узгоджену компенсацію.

12.8. Компанія не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані клієнту та/або від його імені в результаті неналежного використання виходів послуги.

12.9. Уточнюється та погоджується, що будь-яка інтеграція (надалі: «інтеграція») кінцевих результатів послуг, наданих компанією клієнту, з третіми сторонами та/або зі службами зберігання є виключною відповідальністю клієнта. Компанія не несе і не нестиме відповідальності за інтеграцію кінцевих результатів із третіми сторонами.

13. Порушення Угоди

13.1. Не порушуючи прав сторін згідно з цією угодою чи будь-яким законом, у будь-якому випадку, коли будь-яка зі сторін порушує або не виконує будь-яку умову чи положення з умов цієї угоди та її положень, засоби правового захисту, встановлені в Договірне право (Засоби правового захисту від порушення контракту) 1970 року буде доступним для потерпілої сторони.

14. Вирішення розбіжностей

14.1 Якщо між сторонами виникають розбіжності, пов’язані з цією угодою та/або випливають із неї, сторони погоджуються спробувати вирішити розбіжності шляхом прямих переговорів між сторонами та/або за допомогою посередника, про якого сторони погодяться. повна згода.

14.2 Якщо сторони не погоджуються на посередництво, кожна зі сторін може звернутися до відповідних органів, щоб повністю заявити свої вимоги та/або права.

14.3 Якщо сторони погоджуються на медіацію, а медіація, як зазначено, не завершується протягом шістдесяти днів з моменту першого звернення до медіатора, кожна сторона може подати позов до суду, якщо сторони не погодилися продовжити медіацію на додатковий період.

14.4 Уточнюється, що ніщо в цьому розділі не має на меті зашкодити праву сторін звернутися до суду для подання позову та/або будь-якого іншого засобу правового захисту для запобігання збитку будь-якій стороні цієї угоди та/або третім особам.

15. Загальні

15.1 Кожна сторона несе всі податкові платежі, коли вони настануть відповідно до будь-якого законодавства у зв’язку з цією угодою.

15.2 Ця угода, разом із ціновою пропозицією та специфікацією, консолідує та закріплює всі домовленості між сторонами, і після підпису клієнта на ціновій пропозиції будь-яка інша угода та/або угода, укладена між сторонами, не матиме чинності, і не буде не мають чинності для будь-яких змін і/або угод, і/або виправлень, і/або доповнень, і/або відрахувань, і/або розширення та/або відмови щодо будь-чого та/або питання, пов’язаного та/або пов’язаного з цією угодою та/або ціновою пропозицією та/або специфікації, якщо вони не оформлені в письмовій формі та не підписані сторонами.

15.3 Будь-які зміни та/або доповнення до договору та/або цінової пропозиції та/або специфікації вимагатимуть згоди сторін і будуть дійсними для сторін, лише якщо вони зроблені в письмовій формі та підписані сторонами.

15.4 Якщо будь-яке положення цієї угоди буде анульовано будь-яким судом або визнано недійсним з будь-якої причини, решта положень цієї угоди залишатимуться в силі. Вищезазначене не заперечує та не применшує права сторони, яка вважає, що вона постраждала через анулювання такого положення (наприклад, коли його відсутність є порушенням цієї угоди однією зі сторін), діяти проти іншої сторони. сторона відповідно до будь-якого закону та на свій розсуд.

15.5 Закон, застосовний до цієї угоди, є лише законодавством Ізраїлю, жодне інше законодавство не застосовується.

15.6 Виключна юрисдикція щодо всіх питань, пов’язаних із цією угодою, її виконанням і тлумаченням, буде лише уповноваженим судом міста Хайфа, і жоден інший суд не матиме юрисдикції.

15.7 Жодна сторона цієї угоди не використовувала або не відкладала використання будь-яких прав, наданих їй нею, розглядається як відмова від будь-яких своїх прав.

15.8 Адреси сторін для цілей цієї угоди є такими, як зазначено в преамбулі до цієї угоди, або іншою адресою, на яку буде надіслано повідомлення відповідно до цього розділу, і будь-яке повідомлення, надіслане однією стороною іншій відповідно до вищезазначених адрес, буде вважається отриманим протягом 72 годин з моменту доставки для відправлення рекомендованим листом у поштовому відділенні в Ізраїлі та після доставки, якщо доставлено особисто.

16. Сторони заявляють і погоджують, що умови цієї угоди виражають усі та повні права сторін, і вони скасовують будь-яку угоду, заяву, обіцянку чи звичай, які передували її підписанню.

 

img

Хочете поговорити? Клацніть

img 972508154463 img +97248119521